Archive: 5 בדצמבר 2015

05

דצמבר2015
ל"סיירת אורי – מובילים למצויינות" לבני נוער עם הפרעת קשב וקשיי התנהגות דרושים מתנדבים להדרכה אישית והובלה של מתבגרים למצויינות! "סיירת אורי – מובילים למצויינות" הינה תוכנית ייחודית של מרכז אורי למתבגרים בגילאי 13-18 עם הפרעת קשב וקשיי התנהגות שרוצים להתקדם ולהצטיין בתחום הלימודי, החברתי, ההתנהגותי והרגשי. אנחנו מחפשים מתנדבים להדרכה אישית ... קרא עוד
5 בדצמבר 2015yotam172